BİYAN KöKü MəHSULLARI

Slays formalı Slays formasında kəsilmiş şirin biyan kökü

Əsas kəsim formalarından olan slays formasında kəsilmiş biyan kökləri Cənubi Koreya bazarında daha çox istifadə olunur.

SİFARİŞİNİZ QEYDƏ ALINDI. SİZİNLƏ TEZLİKLƏ ƏLAQƏ SAXLANILACAQ.

Avtomatik və əllə təmizlənmiş biyan kökləri konveyer vasitəsilə yuyucu maşına ötürülür, təzyiqli su vasitəsilə yuyulur, oradan titrəmə cihazına ötürülür və quru hava vasitəsilə köklərin üstündəki su qurudulur, elevatorlar vasitəsilə kəsmə cihazlarına ötürülür.

Doğranmış biyan kökləri avtomatik seçilərək qurutma sobalarında 65-80°C temperatur verilməklə 135 dəqiqə ərzində qurudulur və soyutma cihazından keçirilir. Sonra elevatordan titrəmə cihazına ötürülür və tozu təmizləndikdən sonra dolma xəttinə ötürülür. Avtomatik çəkilir, kisələrə doldurulur. Sonra məhsul uyğun nəm və temperaturda mühafizə olunması üçün müasir havalandırma sistemləri ilə təhciz olunmuş anbarlara göndərilir.